Auteursrecht en gebruiksbeperkingen
De door Rob Heijkoop Trading B.V. beschikbaar gestelde gegevens en informatie, zoals teksten, afbeeldingen en foto’s vallen, tenzij anders vermeld, onder auteursrecht van Rob Heijkoop Trading B.V. en zijn als zodanig auteursrechtelijk beschermd. Derhalve mag niets zonder uitdrukkelijke toestemming worden gewijzigd, verkocht, aangekondigd, gereproduceerd, verspreid of anderszins openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, op welke wijze dan ook. Vervaardiging van kopieën is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Rob Heijkoop Trading B.V. U mag deze website niet als link gebruiken zonder dat dit bij ons bekend is. Links worden nader bekeken en geaccepteerd door Rob Heijkoop Trading B.V. na implementatie.

Links naar sites van derden
De site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk afwijkende op die pagina’s aangegeven voorwaarden. Rob Heijkoop Trading B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina’s, noch voor de op deze sites als download aangeboden software.

Disclaimer
Elke aansprakelijkheid van Rob heijkoop Trading B.V. voor de inhoud en gegevens waaronder begrepen de juistheid, volledigheid, beschikbaarheid en bruikbaarheid, alsmede de actualiteitswaarde wordt uitgesloten.
De inhoud en gegevens zijn onder voorbehoud van tussentijdse (prijs)wijzigingen, druk- en/of typfouten. Rob Heijkoop Trading B.V. behoudt zich het recht voor tussentijdse (prijs)wijzigingen door te voeren. Het door de bezoeker opvragen van de beschikbare gegevens en links geschiedt op diens eigen verantwoording.

Voorwaarden
De algemene voorwaarden van Rob heijkoop Trading B.V. kunt u op de Download Pagina in PDF-formaat downloaden. Om dit bestand te kunnen bekijken heeft u Acrobat Reader nodig.