Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG genoemd) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Europese Unie kent met de AVG één privacywet.

Alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen moeten zich aan de strengere Europese wet houden. Naast namen en adressen vallen ook gegevens die gekoppeld zijn aan IP-adressen, cookies en dergelijke onder de wet. Als je niet weet wie achter de gegevens schuil gaat, moeten de gegevens als privacygevoelig worden behandeld. De AVG dwingt ondernemers tot meer actie en maatregelen. Ondernemers moeten kunnen aantonen dat zij zich aan de AVG wet houden.

Wie zijn wij?

Rob Heijkoop Trading B.V.

Heliotroopring 300

3316 KG Dordrecht

Tel: 078-6185522

Email: info@robheijkooptrading.com

KVK nummer: 23074739

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens die wij van u ontvangen:

* Uw naam

* Uw contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres)

* Overige gegevens die wij van u ontvangen via de e-mail, telefonisch of een visitekaartje

(Als er toch bijzondere persoonsgegevens worden toegezonden, zullen wij deze gegevens niet verder verwerken en de gegevens verwijderen. Tenzij de wet ons anders verplicht)

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat cijfers en letters bevat die onze webserver naar het cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw computer stuurt. De cookies dienen om ons aanbod effectief, veilig en gebruiksvriendelijker te maken.

Rob Heijkoop Trading B.V.(RHT) gebruikt twee soorten cookies:

Essentiële cookies

Essentiële cookies maken het onze gebruikers mogelijk om de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Deze cookies zorgen ervoor dat de functies van de webpagina’s en andere functies correct worden uitgevoerd.  Zonder deze cookies kunnen er bijvoorbeeld geen aanvraagformulieren onder de voorraad items gezet worden. Deze aanvraagformulieren kunnen ingevoerd worden met naam en e-mailadres, zodat RHT een antwoord kan geven op uw vraag of een passende offerte kan maken.

Presentatiecookies

Presentatiecookies verzamelen alle informatie over de manier waarop onze gebruikers de website gebruiken. Deze cookies kunnen helpen bij het verbeteren van onze website. Er worden statistieken van het gebruik van onze website gemaakt. RHT bekijkt welke zaken belangrijk zijn voor onze klanten om vervolgens de juiste informatie, functies en diensten te kunnen aanbieden.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor het opslaan van cookies intrekken door op de knop “Revoke cookies” te klikken. De cookies worden in dat geval van uw computer of mobiel apparaat verwijderd.

De gegevens die u aan ons doorgeeft worden zonder tegenbericht bewaard. Deze gegevens worden door u zelf verstrekt via de website, e-mail, telefonisch of een visitekaartje. Uw gegevens verzamelen wij in ons systeem Exact. Deze gegevens hebben als doeleinde gebruikt te worden voor ons klantenbestand, het analyseren van verkoopgegevens en audit. Wij maken u erop attent dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en op de correcte wijze gebruiken. Het verzamelen van de gegevens gebeurd in overeenstemming met de AVG.

Doel

Het doel van de gegevensvastlegging is om voor u een passende offerte te kunnen maken en uiteindelijk de goederen aan u te kunnen leveren.

Een ander doel van de gegevensvastlegging is dat wij wettelijk moeten kunnen aantonen met wie wij zaken doen. Ook voor de orders en facturatie  hebben wij bepaalde gegevens nodig om alles goed administratief af te handelen en volgens de wetgeving.

Rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en te laten corrigeren. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of bepaalde persoonsgegevens.

Natuurlijk kunt u ook te allen tijde uw toestemming (voor de toekomst) intrekken door ons per post of per e-mail een bericht te sturen. Dit kan naar onderstaand adres:

Rob Heijkoop Trading B.V.

Heliotroopring 300

3316 KG  Dordrecht

Email: info@robheijkooptrading.com

Over de uitoefening van bovengenoemde rechten of vragen kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder over de verwerking van de persoonsgegevens.

Zonder uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens kunnen wij geen aanvragen en bestellingen accepteren. Alle aanvragen en bestellingen moeten per telefoon of e-mail gedaan worden.

Tijdens de offerende fase worden de persoonsgegevens nog niet doorgeven aan derden. Pas bij een order kunnen de persoonsgegevens doorgegeven worden aan bijvoorbeeld een vervoerder. De vervoerder heeft de persoonsgegevens nodig om de order naar de juiste plaats van bestemming te sturen.

Ondanks diverse beveiligingen is het niet onmogelijk dat in systemen worden ingebroken. Als dat zou gebeuren wordt u direct op de hoogte gesteld en zullen wij aangeven welke gegevens gelekt zijn. Ook zullen wij natuurlijk het lek zo snel mogelijk dichten om herhaling te voorkomen.