sep 25, 2021

Op 23 september is door LRQA de jaarlijkse ISO 9001:2015 audit uitgevoerd. Tijdens deze audit zijn geen afwijkingen geregistreerd.

Wij danken mevrouw Ingeborg Ideama voor haar kennis en nieuwe inzichten. Een frisse kijk op onze werkwijze stellen wij altijd op prijs.