nov 16, 2015

Op 12 november 2015 hebben alle medewerkers de jaarlijkse herhalingscursus Medewerker Luchtvracht met goed gevolg doorlopen.

De status van bekende afzender kan alleen worden verkregen als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Een ervan is dat alle medewerkers, die in contact komen met de luchtvrachtzendingen, de bijbehorende opleiding te voltooien.

Het referentienummer van  Rob Heijkoop Trading voor de status van bekende afzender’ is NL / KC / 00.424-00/0218 in de “EU-gegevensbank van erkende agenten en bekende afzenders“.